NT 152

Konštrukčný systém na báze stĺpikov a priečok určený na krycie steny, prístrešky, svetlíky a zariadenia, ktoré patria do materiálov triedy RMG 1.0. Šírka stĺpiku a priečok je 52 mm a šírka vonkajších krycích líšt je 51 mm. Pri použití špeciálnej izolácie sa dá vyrobiť stena so súčiniteľom priepustnosti tepla na úrovni 1,75 W/m²K. Technické riešenia umožňujú stavať rovné a oblúkové steny, realizovať vonkajšie a vnútorné uhly a adaptovať priestory na zimné záhrady. Systém umožňuje riešenie s oceľovou alebo drevenou nosnou konštrukciou.

technicky nákres KLIK TU!