NT 152 ESG

Krycia bezrámová stena so systémom konštrukčného lepenia - systém je určený k stavbe ľahkých deliacich stien a iných priestorových konštrukcií. Nosným prvkom je konštrukcia na báze stĺpikov a priečok systému Ponzio NT 152 so širokým výberom profilov, ktoré zahŕňa. Z vonkajšej strany tvorí systém Ponzio NT 152 ESG jednotnú hladkú sklenenú stenu rozdelenú zvislými a vodorovnými priamkami šírky 22 mm (pri použití silikónu odolnému voči vplyvu počasia) alebo 28 mm (pri požití systémového uzatváracieho tesnenia). Stena systému Ponzio NT 152 ESG musí byť vyhotovená v súlade s projektom vypracovaným zvlášť pre každú realizáciu.

technicky nákres KLIK TU!