Zámok zodpovedajúci na trhu Bežným vrchným kovaním pre vchodové dvere.
Kľučka z vnútornej i vonkajšej strany. Pravo – ľavé prevedenie strelky zámku.
Prevedenie pre 16 mm a 20 mm šírku drážky.

Uzatváranie:
Kľučkou smerom hore, Viacnásobné uzavretie.

Uzamykanie:
Uzamykanie pomocou kľúča.

Odomknutie a otvorenie:
Pomocou kľúča odomknúť a kľučkou smerom dolu otvoriť.
G-TS
Dverné zámky ovládané kľukou