PRESTIGE organický

organický tvar, s polovičným plošným predsadením