PRESTIGE passiv 0.79

Prestige Passivhaus / 96.6 C certifikované PHI Dr. Feistom
tepelné vodivosti rámov 0,79 W/m²K so stredovým tesnením
zvukové izolácie do 47 dB (SSK 5) skupina namáhania C