Izolačné sklá sú zložené z dvoch, alebo troch tabúľ skla v hrúbkach
a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým
nárokom, ktorých vzdialenosť vymedzuje rôzne široký dutý dištančný
profil naplnený vysúšacím prostriedkom - molekulovým sitom.
Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené
adhéznym, trvale plastickým tmelom, vonkajší obvod tabúľ skla
a dištančného profilu je vyplnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom.
Je zaručená vysoká odolnosť voči mechanickému namáhaniu.
Izolačné sklá sa používajú na zasklievanie otvorových konštrukcií
stavieb pre priaznivé tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti.

Dôležitými veličinami u izolačného skla sú súčiniteľ prechodu
tepla Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2 . K
a celková priepustnosť slnečného žiarenia g , ktorá sa dostáva
cez okná do miestnosti.

Kombinácia skladby skiel dovoľuje zvýraznovať prednosti rôznyh
typov skla, ale aj usmernovať vplyv slnečného spektra
vyhovieť rôznym funkčným vlastnostiam.

obr. KLIK TU !