SGG Climaplus

Čo je SGG CLIMAPLUS ?

SGG CLIMAPLUS je moderné izolačné sklo novej generácie
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Je zložené z dvoch prvotriednych tabúľ skla float,z ktorých jedna
má na vnútornej strane nanesenú tenkú vrstvu ušlachtilého kovu.
Táto vrstva len nepatrne mení čírosť a priehladnosť skla.

A však badatelný je efekt tejto vrstvy: takmer úplne odráža tepelné
žiarenie, ktoré chce uniknúť z budovy a vracia ho naspäť do interiéru.
Priestor medzi dvomi tabuľami je vyplnený suchým vzduchom,
alebo interným plynom, ktorý najviac zamedzuje
molekulárnej výmene tepla.
Vďaka tomu dosahuje izolačné sklo SGG CLIMAPLUS
taký tepelnoizolačný účinok,
ako tridsaťcentimetrová tehlová stena - priehľadnosť skla pritom
zostáva plne zachovaná.

paleta výrobkov SGG Climaplus >>