SGG Climaplus - Solarcontrol
do interiéru s veľkými presklenými plochami prenikať neprimerane veľa,
a tým pôsobiť nepriaznivo.
Nahradením prvej tabule izolačného skla sklom s reflexným,
alebo absorpčnými vlastnosťami odbúrajú sa nepriaznivé vplyvy
nadmerného slnečného žiarenia.
Existuje široká paleta skiel s protislnečnou ochranou či už farebných v hmote
s absorbčnou charakteristikou, alebo sklá s reflexnou a absorbčnou charakteristikou.
Najdôležitejšia veličina, ktorú je potrebné brať do úvahy,
je účinnosť tohto skla, ktorá je daná svetelnou priepustnosťou,
reflexiou a celkovou priepustnosťou slnečného žiarenia g.
Orintácia pokovenej vrstvy dovnútra alebo von z izolačného skla,
mení hodnotu reflexie.

Výkonnosť niektorých izolačných skiel s použitím rôznych odtieňov
protislnečných skiel SGG Parsol, SGG Antelio, SGG Cool-Lite Classic,
SKN, K, ST, Stopsol sú znázornené v tabuľke (v rubrike dokumenty),
ktorá iba naznačuje obrovské možnosti použitia.

Tabulky s technickými parametrami nájdete v rubrike >> dokumenty